Kategorie

Leasing

Leasing – optymalna forma finansowania inwestycji.

Maqsimum oferuje możliwość sfinansowania zakupów m.in. w formie leasingu. Współpracujemy na tym polu z Grenkeleasing - największym leasingodawcą specjalizującym się w lesingu technologii IT. Operacja uzyskania finansowania jest maksymalnie uproszczona i wszystkie formalności mogą być załatwione w krótkim czasie (kilku godzin do jednego dnia) i przy minimalnych wymaganiach administracyjnych.

Zalety leasingu:

 • Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii

 • Zwiększenie płynności środków finansowych

 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków

 • Niższe podatki, gdyż raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu

 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność

 • Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych

 • Proste i przejrzyste procedury

Atuty oferty:

 • Szybka decyzja o przyznaniu leasingu

 • Sprawna i kompetentna obsługa transakcji leasingowej

 • Stałe i niezmienne raty leasingowe, które zapewniają bezpieczeństwo planowania i kontroli wydatków

 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia

 • Wygodna spłata rat leasingowych za pomocą „Polecenia zapłaty”


Proponowanane umowy:


Leasing tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

Leasing optymalny

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Wymagane dokumenty:

(procedura uproszczona - od 1.500 – do 30.000 zł netto)

 1. Wniosek do wypełnienia przez Klienta (dostępny w trakcie realizowania zakupów).
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości (np.dowódosobisty i prawo jazdy).


W wyjątkowych sytuacjach GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

 

W przypadku sprecyzowanej wartości oferty możemy wykonać dla Państwa symulację harmonogramu spłaty leasingu w dowolnym wariancie czasowym. Prosimy o kontakt w takim przypadku.


Dodatkowe informacje na temat leasingu oraz firmy Grenkeleasing dostępne są pod adresem: http://www.grenkeleasing.pl
GRENKELEASING sp. z o.o. - ul. Starołęcka 38 - 61-361 Poznań tel: + 48 (61) 872-37-00, fax: + 48 (61) 872-37-40

Używamy HansaWorld Enterprise ERP